DIKW opleiding Artificial Intelligence bootcamp

Data en Analytics CoE Bootcamp

Leg de basis voor jouw data gedreven organisatie door je BICC te transformeren naar een Data en Analytics Center of Excellence

Er komt van alles op je af als manager van een Business Intelligence Competence Center (BICC) in een organisatie: “we moeten data gedreven worden”, “waarom gebruiken we geen deep learning”, “moeten we ook niet naar de cloud”, “wat is nu eigenlijk jullie waarde voor ons bedrijf”, maar ook “kan je dit lijstje leveren”.  Je wordt constant bestookt met heel praktische tot zeer strategisch gerichte vragen waarop men direct een antwoord verwacht. Ondertussen is de organisatie om je heen veranderd, is de wereld van data en analytics sterk geëvolueerd en jouw BI team heeft steeds meer moeite om aan te haken, zo tussen de dagelijkse taken door.

Kom bij ons om, in drie dagen verdeeld over een periode van drie weken, je BICC door te kunnen lichten en een update te krijgen van de ontwikkelingen in het Data en Analytics ecosysteem. Dit wordt gevolgd door praktische en concrete handvatten om je BICC te transformeren naar het Data en Analytics Center of Excellence (D & A CoE), zoals door onder andere Gartner wordt gezien als de logische opvolger van het BICC.

Kernbegrippen:

  • van reactief leveren naar pro-actief promoten van Data en Analytics
  • van competence center naar value center
  • van classic BI naar de integratie van Advanced Analytics en Data Science in je bedrijfsvoering en hoe dat meerwaarde oplevert voor je bedrijf.


Kortom: samen met je D  & A team klaar staan met het portfolio aan kennis en capaciteiten die men in de nabije toekomst als organisatie van je vraagt.

Echt iets voor jou ?!

Deze bootcamp is bedoeld voor (toekomstige) managers van een BICC. Je zoekt naar mogelijkheden om jouw BICC organisatorisch en inhoudelijk naar een hoger analytisch niveau te brengen. Door te transformeren naar een D & A CoE ben je beter in staat om meer businesswaarde te creëren op basis van de data binnen en buiten jouw organisatie. De mix van best practices en nieuwe ontwikkelingen in Data en Analytics zal je BI en Analytics kennis verdiepen en verbreden. Met deze kennis ben jij de analytical champion in je eigen organisatie!

Programma

Leerdoelstelling

Het doel van deze cursus is om ‘hands-on’ ervaring op te doen in transformeren naar of opzetten van een D & A CoE binnen de mogelijkheden en doelstelling van jouw organisatie. Het is belangrijk om bewust te zijn van de randvoorwaarden om een D & A CoE succesvol in te richten zodat data daadwerkelijk waarde toevoegt in jouw organisatie .

Om dit te bereiken zullen we ons concentreren op de volgende onderwerpen:

  • Theoretische achtergrond van het D & A CoE? Waarin verschilt deze van een BICC. Waarom zou je moeten transformeren? Wat is de toegevoegde waarde voor jouw organisatie?
  • Definieer op basis van een matrix de volwassenheid van een D & A CoE en plot jouw eigen situatie hierop.
  • Richt het D & A CoE schaalbaar in: welk portfolio en welke rollen zijn nodig en hoe implementeer je dat in de tijd.
  • Hoe verkoop je een D & A CoE in je organisatie: op strategisch, tactisch en operationeel vlak, welke marketingmethoden kan je gebruiken, wat zijn je doelgroepen, hoe lever je de “WOW”-factor?

Dag 1

Op dag 1 beginnen we met de introductie van het D & A CoE ontwikkeld door Gartner, delaatste ontwikkelingen in het data en analytics ecosysteem en hoe je met een modern D & A CoE hier optimaal gebruik van maakt. Hierna introduceren we de op Davenport gebaseerde DIKW matrix om de volwassenheid van een D & A CoE te kunnen meten. Elke as wordt geïntroduceerd op basis van theorie en praktijkvoorbeelden. We sluiten de dag af met de opdracht aan de deelnemers om voor de volgende cursusdag hun eigen D & A CoE te plotten op deze matrix en ook het ambitieniveau voor het komende jaar aan te geven.

Dag 2

Op dag 2 introduceren we het portfolio en de rollen die een D & A CoE moet hebben om optimaal te kunnen functioneren. We presenteren de DIKW ontwikkelingsmatrix hoe je welke rollen en het portfolio moet introduceren om zowel op korte termijn waarde te gaan creëren en je ambitieniveau aan het eind van de door jouw bepaalde periode. Aan het eind van de dag sluiten we af met de opdracht om dit concreet te maken voor je eigen situatie op basis van de uitkomst van je opdracht op dag 1.

Dag 3

Op dag 3 gaan we gaan we dieper in op hoe je je planning en je portfolio gaat uitrollen binnen je organisatie. Wie moet je bereiken, hoe ga je dat doen en met welke specifieke boodschap. De uitkomst van de opdracht op dag 2 is de basis voor het implementatieplan wat we aan het eind van de dag hiervoor opleveren. Daarnaast gebruiken we de Deming Circle om het implementatieproces continu te monitoren en bij te sturen. Na de drie dagen bootcamp ben je op de hoogte van de huidige en toekomstige ontwikkelingen voor je D & A Center of Excellence, heb je je eigen situatie in kaart gebracht en heb je een plan om je geformuleerde ambities te gaan uitvoeren.

Informatie

Cursusduur en Prijs

De cursus duurt 3 dagen (09:30 - 16:30) verdeeld over drie weken. Maximaal 15 deelnemers en vanaf 5 deelnemers 2  instructeurs/docenten. De dagen zijn modulair opgebouwd waarbij we zorgen voor een goede combinatie van theorie en praktijk. De deelnemers werken in groepen en met individuele opdrachten. De eerste en tweede dag worden afgesloten met een opdracht voor de volgende cursusdag. 

Resultaat : Aan het eind van de training heeft de deelnemer een actieplan geschreven hoe zijn of haar organisatie gaat transformeren naar een waarde gedreven data & analytics centre of excellence.

De bootcamp vergt een investering van € 1850,- ex BTW voor deze drie dagen. De cursist ontvangt een certificaat van deelname.

Locatie

De locatie waar de cursus gegeven wordt, is het opleidingscentrum van DIKW Academy
(Wattbaan 1 te Nieuwegein) .

VIND JE START DATUM

Heb je een vraag over deze opleiding?

Maak een bel afspraak met één van onze docenten!

Robert Peter den Heijer

Robert Peter den Heijer

BI Consultant | Docent D&A CoE Bootcamp…

Lees meer