DIKW opleiding Certified Data Engineer Professional

In de visie van DIKW zullen succesvolle organisaties van de toekomst transformeren naar data-gedreven organisaties. Vanuit een informatievoorziening perspectief vind een transformatie plaatsnaar een meer hybride omgeving in termen van gestructureerde en niet gestructureerde data systemen en services verdeeld en geschaald over verschillende cloud diensten. Data flexibiliteit staat daarbij centraal. Deze data systemen kunnen op verschillende wijzen worden gevoed: streaming, batch-georiënteerd, near-realtime. Hiervoor zijn infrastructuren nodig die de huidige vormen en snelheden van dataverwerking aan kunnen. Je zal een gedegen basis krijgen in de beginselen van data management zodat je de continu veranderende datastromen in goede banen kunt leiden. Daarnaast is het van belang dat de data goed beveiligd opgeslagen staat en tegelijkertijd goed en snel benaderbaar is voor de gebruikers. Tegelijkertijd dient de data gemodelleerd te worden zodat de eindgebruiker deze data op een efficiënte manier geserveerd krijgt. De complete pipeline die voldoet aan alle vooraf gestelde eisen zul jij ontwerpen en ontwikkelen. Data engineering is een breed vakgebied en omvat veel verschillende concepten, tools en technologieën. Om je dit vakgebied eigen te maken zul je moeten investeren in deze verschillende concepten, tools en technologieën. Deze investering gaat je helpen om de data in de juiste vorm op de juiste plaats en het juiste tijdstip te krijgen, zodat je eindgebruikers worden voorzien in hun informatiebehoefte.